Usklađenost – imperativ za optimalno korištenje sredstava EU fondova

Sredstva iz europskih strukturnih i investicijskih fondova predstavljaju golemu priliku za rast i razvoj organizacija diljem Europske unije, uključujući i u Hrvatskoj. No da bi ta sredstva bila uspješno iskorištena, a projekti ostvarili maksimalne rezultate, prijavitelji moraju osigurati apsolutnu usklađenost sa zahtjevnim i kompleksnim propisima na razini EU i država članica.

Naime, kod prijave projekata za financiranje iz fondova EU, organizacije podliježu brojnim direktivama, uredbama, zakonima i pravilnicima vezanim uz korištenje tih sredstava. Provjerava se usklađenost s načelima i standardima u širokom rasponu područja kao što su javna nabava, državne potpore, zaštita okoliša, javno zdravlje, socijalna politika, zaštita na radu, rodna ravnopravnost, manjinska prava i još mnogim drugima.

Ako organizacija nije u potpunosti usklađena sa svim relevantnim pravilima i propisima EU te država članica, to može rezultirati čitavim nizom ozbiljnih posljedica po projekt ili ugovor o javnoj nabavi, kao i po samu instituciju.

Jedna od najgorih posljedica je odbijanje projektne prijave ili ponude zbog nezadovoljavanja obveznih uvjeta i administrativnih zahtjeva koji su jasno utvrđeni propisima. Na taj način, prijavitelj ostaje bez prilike za korištenje traženih sredstava, unatoč uloženom trudu u pripremu projekta.

Nadalje, tijekom provedbe projekta ili izvršenja ugovora o javnoj nabavi, nadležna nadzorna tijela mogu proglasiti sve ili dio troškova neprihvatljivima za refundaciju iz fondova EU ili plaćanje iz proračuna. Time se direktno umanjuje maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji korisnik može dobiti.

U slučaju ozbiljnijih otkrivenih nepravilnosti, postoji rizik od zahtjeva za povrat već isplaćenih sredstava ili dijela sredstava od strane nadzornih tijela. To može predstavljati veliki financijski udarac.

Također, zbog nepoštivanja pravila i ugovornih obveza, nadležna institucija ima puno pravo raskinuti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili ugovor o javnoj nabavi, što opet dovodi do gubitka prilike i potencijalno višemilijunskih gubitaka.

Osim direktnih financijskih posljedica, organizacije se suočavaju i s rizikom od trajne reputacijske štete te smanjenih šansi za odobrenje budućih projekata financiranih iz EU fondova ili sklapanje novih ugovora o javnoj nabavi. To može imati dugoročne posljedice po poslovanje i rast.

Konačno, u ekstremnim slučajevima ozbiljne prijevare i kršenja propisa, prekršitelji se mogu suočiti s kaznenim prijavama, sudskim postupcima i zatvorskim kaznama. Radi se dakle o iznimno ozbiljnom riziku.

Stoga je posve jasno da je za ustanove i organizacije koje žele iskoristiti prilike koje nude fondovi EU, imperativ uspostaviti čvrst sustav usklađenosti. To konkretno uključuje dubinsko razumijevanje svih relevantnih propisa, kontinuiranu edukaciju osoblja, kvalitetne interne kontrole i procese dubinske provjere usklađenosti prije finalizacije projektnih prijava i potpisivanja ugovora.

Jednako važna je i usklađenost tijekom cjelokupnog ciklusa provedbe projekta, uključujući pažljivo vođenje projektne dokumentacije, ispunjavanje svih zahtjeva izvještavanja prema nadzornim tijelima te puna suradnja s revizorima. Riječ je o kontinuiranom, zahtjevnom procesu koji iziskuje predanost i specijalističko znanje.

Slični principi i izazovi vrijede i za organizacije koje sudjeluju u javnoj nabavi na razini EU. Kako bi osigurale kvalitetu, ali i izbjegle rizik odbijanja ponuda ili raskida sklopljenih ugovora, tvrtke moraju demonstrirati razumijevanje i pridržavanje svih relevantnih direktiva EU i nacionalnih propisa o javnoj nabavi.

Bilo da aplicirate za sredstva iz fondova EU ili sudjelujete u javnoj nabavi, na raspolaganju vam stoje naši stručnjaci koji mogu pomoći u navigaciji kroz regulatorne zahtjeve i osiguravanju cjelovite usklađenosti. Budite proaktivni – pravovremeno savjetovanje može uštedjeti mnogo vremena, novca i živaca na putu prema uspjehu vaših EU projekata i poslova.

Share This:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email