Penetracijski testovi – neizostavna karika u ostvarivanju cjelovite sigurnosti podataka i usklađenosti s GDPR-om

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) nameće stroge zahtjeve pred organizacije na području adekvatne obrade i zaštite osobnih podataka. Jedna od ključnih obveza koju GDPR propisuje je redovito provođenje sveobuhvatnih penetracijskih testova.

Penetracijski testovi podrazumijevaju kontrolirane pokušaje proboja u informacijski sustav, aplikaciju ili mrežu od strane etičkih hakera kako bi se otkrile potencijalne ranjivosti. Provode se uz dopuštenje organizacije i pod strogo kontroliranim uvjetima, ali koristeći iste metode i alate kao i zlonamjerni hakeri.

Osnovni cilj ovih testova je identificirati sigurnosne propuste i slabosti prije nego li ih uspiju iskoristiti pravi cyber kriminalci. Na taj način tvrtke i institucije mogu unaprijediti svoje mjere zaštite osobnih informacija, biti sigurne da ispunjavaju zahtjeve GDPR-a i graditi robustan sustav cyber sigurnosti.

Zašto su penetracijski testovi ključni za usklađenost s GDPR-om?

GDPR u članku 32. jasno propisuje obvezu redovitog testiranja, procjenjivanja i evaluacije djelotvornosti tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka. Sveobuhvatni penetracijski testovi predstavljaju idealan način za ispunjenje ove zakonske obveze.

Nadalje, GDPR u članku 33. nalaže izvješćivanje nadzornog tijela unutar 72 sata od otkrivanja povrede osobnih podataka. Ako do povrede dođe zbog propusta koji su na vrijeme mogli biti uočeni odgovarajućim testiranjem, a organizacija ih nije provela, to predstavlja ozbiljan propust i nemar, a kazne su izrazito visoke.

Dakle, redoviti etički hakerski testovi omogućuju organizacijama da na vrijeme otkriju slabosti i ranjivosti, pravovremeno ih otklone i time bitno smanje rizik od povreda podataka te osiguraju potpunu usklađenost s GDPR-om.

Koji je opseg kvalitetnih penetracijskih testova?

  • Detaljno testiranje ranjivosti mrežne infrastrukture i svih komponenata
  • Pokušaji proboja vanjskih mrežnih barijera poput vatrozida i proxy poslužitelja
  • Provjera web aplikacija i API sučelja aplikacija
  • Testiranje mobilnih aplikacija na ranjivosti
  • Socijalni inženjering i phishing testovi
  • Provjera fizičke sigurnosti i kontrole pristupa
  • Simulacije napada od strane zlonamjernih insajdera
  • Forenzička analiza i reverse engineering
  • Sveobuhvatno izvješće s detaljnim nalazima svih testiranja i jasnim preporukama

Preporučljivo je kombinirati automatizirano skeniranje ranjivosti s ručnim testiranjem od strane iskusnih stručnjaka. Idealna dinamika provođenja testova je svakih 6 do 12 mjeseci.

Kombinacija tehničke i regulatorne ekspertize za optimalne rezultate

Kod odabira pružatelja penetracijskih testova, izrazito je bitno da imaju i vrhunsku tehničku ekspertizu i dubinsko razumijevanje GDPR-a.

Upravo takav pristup osigurava tvrtka Vision Compliance. Naši visoko kvalificirani stručnjaci provode najsuvremenija tehnička testiranja, dok istovremeno detaljno poznaju GDPR i sve regulatorne zahtjeve.

Ovakav sveobuhvatan pristup omogućuje klijentima uvid u stanje sigurnosti i usklađenosti iz više kritičnih perspektiva. Bilo da je riječ o multinacionalnim korporacijama ili malim biznisima, naši stručnjaci će osmisliti optimalan program testiranja sukladno vašim potrebama i poslovnom kontekstu.

Želite li saznati više o tome kako vam naši vrhunski penetracijski testovi mogu pomoći u ostvarivanju cjelovite cyber sigurnosti i usklađenosti s GDPR-om? Kontaktirajte nas za savjetovanje.

Share This:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email