Greenwashing: kako prepoznati i iskorijeniti ovu duboko ukorijenjenu neetičnu praksu koja potkopava napore za očuvanje planeta

Ekološka svijest i briga za održivost sve više postaju imperativ današnjice. Svjesni potrošači aktivno biraju kupovati proizvode i usluge tvrtki koje posluju na etičan i ekološki prihvatljiv način, ostavljajući iza sebe što manji trag. No nažalost, neke tvrtke bezobzirno iskorištavaju ovaj pozitivan trend koristeći niz marketinških trikova kako bi lažno prikazale svoje proizvode i prakse “zelenima” iako to nije istina.

Ova duboko problematična i potencijalno veoma štetna praksa poznata je pod nazivom “greenwashing”. Kako bismo je razotkrili i na kraju iskorijenili, svi dionici – od industrije, preko države, medija i civilnog društva do svakog pojedinačnog potrošača – moraju hitno i odlučno djelovati.

Da bismo u potpunosti shvatili što greenwashing jest i zašto predstavlja toliki problem za društvo i planet, pogledajmo neke od najčešćih primjera ove neetične prakse:

 • Tvrtka stavlja nejasne oznake poput “eko”, “bio” ili “prirodno” na svoje proizvode, iako za to nema nikakvih dokaza niti je prošla neovisnu provjeru
 • Tvrtka agresivno ističe neke minorne inicijative poput recikliranja ambalaže ili djelomičnog smanjenja plastike, dok prikriva svoj mnogo veći negativni utjecaj na okoliš kroz ostale aspekte poslovanja
 • Tvrtka koristi generički pozitivan jezik o brizi za planet, održivosti i “zelenoj tranziciji”, iako konkretno ne poduzima gotovo nikakve smislene akcije da ublaži svoj štetni utjecaj na okoliš
 • Naftna kompanija plasira reklame o sadnji nekolicine stabala ili postavljanju punionica za električne automobile, dok istovremeno izaziva masovna zagađenja eksploatirajući fosilna goriva
 • Prehrambena kompanija stavlja idilične slike prirode na ambalažu proizvoda čija proizvodnja uključuje krčenje šuma i onečišćenje voda pesticidima

Ovakve marketinške prijevare imaju višestruke negativne posljedice. Potrošači su zbunjeni i često zavedeni u krivo vjerovanje da su određeni proizvodi i tvrtke ekološki prihvatljivi. Organizacije poput Greenpeacea i Friends of the Earth upozoravaju da greenwashing potkopava one tvrtke koje zaista ulažu znatne napore u smanjenje svog štetnog utjecaja na okoliš.

Osim toga, stručnjaci ističu kako greenwashing odgađa suštinske promjene koje su prijeko potrebne za očuvanje planeta. Umjesto ulaganja u stvarne inicijative, tvrtke troše novac na marketinške kampanje i tako stvaraju opasan osjećaj da se situacija poboljšava, iako to nije istina. Zeleno „pranje“ imidža također stvara cinizam i nepovjerenje potrošača prema svim tvrtkama.

Kako bismo se uhvatili u koštac s ovim dubokim problemom, svi akteri – industrija, država i potrošači – moraju bez odlaganja poduzeti odlučne korake:

 1. Državni regulatori moraju donijeti zakone koji će onemogućiti greenwashing, uvesti rigorozan nadzor industrije te visoke kazne za prekršitelje kako bi se osigurala transparentnost o stvarnom utjecaju na okoliš.
 2. Neovisne organizacije civilnog društva trebaju provoditi revizije, istraživati slučajeve zelenog pranja imidža te prozivati i izvještavati o prevarantima.
 3. Mediji imaju ključnu ulogu u podizanju svijesti te razotkrivanju i osudi primjera greenwashinga, bez podlijeganja senzacionalizmu.
 4. Obrazovni sustav mora sustavno podučavati djecu i mlade o greenwashingu i kritičkom razmišljanju.
 5. Potrošači moraju biti temeljito educirani o tome kako prepoznati greenwashing i na koje znakove obratiti pozornost, te moraju aktivno prozivati i bojkotirati prevarante.
 6. Etički investitori i zaposlenici unutar tvrtki također mogu vršiti pritisak za većom transparentnošću i odgovornošću.
 7. Potrebno je uspostaviti neovisne institucije koje će verificirati ekološke tvrdnje i dodjeljivati certifikate kako bi se potrošačima pružile jasne informacije.

Iako će iskorjenjivanje greenwashinga biti težak i dugotrajan proces, jasno je da se ono može i mora ostvariti. Kroz kombinaciju regulacije, obrazovanja, aktivizma, etičkog poslovanja i promjene svijesti, ova duboko ukorijenjena neetična praksa može biti suzbijena. Time će se konačno osigurati da potrošači mogu donositi informirane odluke, a tvrtke koje stvarno ulažu napore u očuvanje okoliša bit će pravedno nagrađene.

Zajedničkim snagama možemo i moramo pobijediti greenwashing te izgraditi pravednije i održivije društvo za sve.

Share This:

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email