Online edukacija: ESG Izvještavanje: Od Teorije do Prakse – Naučite kako izraditi ESG izvješće

DATUM ODRŽAVANJA: 06.02., 07.02., 08.02.2024. 

VRIJEME ODRŽAVANJA : 10:00 do 14:00 h  

NAČIN: ONLINE (preko ZOOM aplikacije) 

CIJENA: 750 EUR + PDV (1+1 gratis)

*U cijenu je uključena: snimka edukacije, radni materijali, izrada uvjerenja na temelju kojega možete edukaciju upisati u e-radnu knjižicu, 3 sata besplatnih konzultacija s našim pravnim timom gdje prolazimo i rješavamo specifične izazove za Vašu kompaniju.

 

Pridružite nam se na jedinstvenoj edukaciji koja će vas provesti kroz svijet ESG (Environment, Social, Governance) čimbenika, pružajući vam ne samo teorijsko razumijevanje, već i konkretne alate za izradu dubinske analize kao i trikove za izradu izvještaja. Edukacija polaznicima nudi  priliku za praktično učenje o ESG izvještavanju. 

Na ovoj jedinstvenoj edukaciji, sudionici će se aktivno uključiti u pisanje stvarnog izvještaja o ESG čimbenicima. Edukacija će pružiti uvid u ključne ESG čimbenike i prikazati će kako ih primijeniti u skladu s najnovijim ESRS standardima. Polaznici će naučiti kako odabrati materijalne teme i kako napisati nefinancijski izvještaj u skladu s regulativom. Poseban fokus edukacije biti će i na identificiranju i razotkrivanju nepoštene prakse i greenwashinga te načine kako ih izbjeći. 

 

Što ćete naučiti: 

  • Temelji ESG izvještavanja (regulative): Ovaj dio edukacije fokusira se na osnove ESG izvještavanja, gdje će polaznici naučiti o ključnim elementima i principima koji čine temelj ESG regulatornog okvira.  
  • Analiza ESG čimbenika: Dubinska analiza ESG čimbenika omogućuje polaznicima da razumiju kako se različiti aspekti okoliša (E), društva (S) i upravljanja (G) odražavaju na poslovanje. Polaznici će naučiti identificirati i integrirati relevantne ESG čimbenike.  
  • ESRS standardi: Europski standardi za izvještavanje o održivosti (ESRS) postavljaju okvir za izvještavanje o održivosti na razini EU. Ovaj dio edukacije usredotočuje se na razumijevanje i primjenu ovih standarda u praksi. Polaznici će naučiti kako koristiti ESRS standarde u izvještavanju. 
  • Praktično iskustvo: U ovoj fazi edukacije sudionici će se aktivno uključiti u stvaranje ESG izvještaja. Kroz praktične primjere, polaznici će primijeniti teoretska znanja stečena u prethodnom dijelu. Ovaj praktični pristup pomaže u boljem razumijevanju procesa izvještavanja, uključujući prikupljanje i analizu podataka, te kako efektivno komunicirati ESG ciljeve zainteresiranim stranama. 
  • Identifikacija greenwashinga: Greenwashing je praksa kojom tvrtke prikazuju svoje proizvode, usluge ili cjelokupno poslovanje kao ‘zelenije’ ili održivije nego što zapravo jesu. Ova sekcija će obučiti polaznike kako prepoznati i izbjeći greenwashing.  

 

Kome je edukacija namijenjena?  

Edukacija je namijenjena profesionalcima koji se bave održivošću, ESG stručnjacima, korporativnim menadžerima, i svima koji žele proširiti svoje znanje u području ESG-a. 

Program je dizajniran za sve koji se žele upustiti u svijet ESG-a, od profesionalaca koji rade u održivosti do menadžera koji žele integrirati ESG prakse u svoje poslovne strategije. 

Pridružite nam se u ovoj izuzetnoj prilici da proširite svoje znanje i postanete dio rješenja za održiviju budućnost! 

 

Prijavite se na kontakt formi ispod!