menu

WEBINAR 14.10.2022.

Marketing i zaštita potrošača u hotelijerskoj industriji

Datum održavanja: 14. listopada 2022. (petak)

Termin održavanja: od 10:00 do 12:00 sati

Cijena: 265,45 EUR | 2.000,00 kn + PDV, svaki sljedeći polaznik dodatnih -20%

Cijena uključuje: radne materijale i pravo na 1 sat konzultacija sa specijaliziranim pravnim konzultantom (redovna cijena za 1 sat konzultacija je 106,18 EUR | 800,00 kn + PDV).

O edukaciji

Na hotele se osim Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti primjenjuje i Zakon o zaštiti potrošača.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača osnovna je obveza jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene, pri čemu je maloprodajna cijena konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod odnosno uslugu uključujući poreze i druga javna davanja. Cijene moraju biti istaknute u kunama oznakom “kn”, a trgovac može maloprodajnu cijenu istaknuti i u drugim valutama uz obvezu da i u tom slučaju cijenu istakne i u kunama koja je jedina mjerodavna za potrošača.

Dodatno, za pružatelje usluge smještaja u hotelijerstvu postoji dužnost istaknuti jasno, vidljivo i čitljivo uvjete poslovanja i prodaje. Radi se o tome da je prije sklapanja ugovora na daljinu s potrošačem, potrebno na jasan i razumljiv način pružiti zakonom propisane infromacije potrošaču. U suprotnom se radi o prekršaju, što može rezultirati novčananom kaznom.

U odnosu na oglašavanje postoje pravila. Točnije, korištenjem određenih termina, pogrešnim vizualima i nedovoljnim infromacijama možete zavarati potrošača, što je prekršaj. Regulativa u tom pogledu obuhvaća i korištenje utjecajnih osoba (tzv. influencera) za promociju, kao i objavljianje recenzija.

Nadzor and provođenjem odredbi Zakona o zaštiti potrošača provodi tržišni inspektor.  Tržišna i turistička inspekcija Državnog inspektorata od 5. rujna 2022. godine započele su s inspekcijskim nadzorima dvojnog iskazivanja cijena, u vidu stupanja na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Iz tog razloga bitno je da su i ostali vidovi poslovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, posebice s obzirom na nova pravila od svibnja, koja se odražavaju na marketing i prodaju.

Sakupili smo najčešća pitanja i izazove i iznosimo odgovore i savjete, tijekom edukacije odgovaratmo na pitanja, a nakon edukacije imate pravo na 1 sat konzultacija sa specijaliziranim pravnim konzultantom (redovna cijena za 1 sat konzultacija je 106,18 EUR | 800,00 kn + PDV). Edukaciju održavaju pravnici s višegodišnjim iskustvom u radu s inspekcijom, sudovima i sa poduzetnicima.

Što ćete saznati na webinaru

 • • Koje su obveze za hotele prema Zakonu o zaštiti potrošača
  • Koje su prakse prekršajno kažnjive
  • Koje dokumente treba imati na web stranici i kakvog sadržaja moraju biti
  • Kakva pravila za oglašavanje postoje
  • Kako se u oglašavanju mogu napraviti greške
  • Kako ispravno koristiti promociju utjecajnih osoba
  • Kako ispravno koristiti promotivne članke i koje su najčešće greške
  • Kako trebaju biti prikazane cijene usluge na web stranici s obzirom na nova pravila
  • Zaštita osobnih podataka u praksama hotela
  • Provođenje video nadzora
  • Korištenje newslettera sukladno zaštiti osobnih podataka
  • Korištenje društvenih mreža i zaštita osobnih podataka

Webinar je namijenjen

Djelatnicima marketinga i prodaje, turističkim i hotelijerskim djelatnicima, vlasnicima i direktorima u tvrtkama koje nude robu ili usluge klijentima, svima koji rade sa kupcima i sudjeluju u komunikaciji s korisnicima usluga i proizvoda.

Prijavite se na webinar

  Angažirajte tim stručnjaka

  Prepustite svoje poslovne izazove našim lokalnim stručnjacima unutar EU ili Kine.

   

  Kontaktirajte nas i zakažite razgovor