menu

SNIMKA: Novosti u prodaji medicinskih proizvoda i lijekova

Cijena: 265,45 EUR | 2000 kn + PDV

Napomena: Cijena uključuje pregledavanje snimke u trajanju od 14 dana i radne materijale za webinar + besplatnu analizu web stranice po osnovnim točkama

O edukaciji

Cilj je ovog seminara praktično i sistematično obrazložiti obveze proizvođača, uvoznika i distibutera te ih upoznati s načinom oglašavanja i prodaje medicinskih proizvoda i lijekova.

Osim samih osnova koje je potrebno znati kako bi se prodavao medicinski proizvod ili lijek, u edukaciji Vas upućujemo u novosti bitne za prodaju medicinskih proizvoda i lijekova u 2022. Uputite se koje novosti donosi novi Zakon o zaštiti potrošača i kako će se uvođenje eura odraziti na prodaju medicinskih proizvoda i lijekova.

Edukacija traje: 3h

Što ćete saznati na webinaru

 • • najvažnije informacije o Uredbi o medicinskim proizvodima, kao i poteškoćama u tranziciji
  • pravila razvrstavanja proizvoda (nužan korak za plasiranje proizvoda na tržište)
  • koraci za stavljanje proizvoda na tržište
  • obveze proizvođača, uvoznika i distibutera
  • posebna pravila za oglašavanje medicinskih proizvoda i lijekova
  • obveze kod provođenja akcija, sniženja, rasprodaja – novi Zakon o zaštiti potrošača
  • kako i gdje morati prikazati cijene u eurima

Webinar je namijenjen

Proizvođačima, distributerima i uvoznicima medicinskih proizvoda, društvima koja imaju dozvolu za prodaju medicinskih proizvoda na malo, djelatnicima ljekarni i specijalističkih prodavaonica, voditeljima webshopova, voditeljima maloprodaje, svima koji rade sa kupcima i sudjeluju u komunikaciji s korisnicima usluga i proizvoda.

Kupite snimku edukacije

[thrive_leads id=’1408′]

Hire a team of experts

Outsource your medical, pharma, sales and regulatory issues to a team of local experts and reap the rewards

 

Schedule a call to discuss your situation